Përkrahja Sociale

Shërbimi në rrugën e Allahut është një përgjegjësi shoqërore, që Zoti i Madhëruar na e ka ngarkuar si detyrë neve, robërve të tij, sepse besimtari duhet ta konsiderojë veten përgjegjës për ballë shoqërisë. (Osman Nuri Topbaş)

Shoqata “Istanbul” në veprimtarinë e saj i kushton një vëmendje të veҫantë ofrimit të shërbimeve sociale, mbështetjes së shtresave në nevojë dhe atyre në raste fatkeqësish.

Që nga viti 2000 janë hartuar dhe zbatuar një sërë projektesh të ndryshme në fushën e përkrahjes sociale dhe ndihmave humanitare.

Kategoritë që përfitojnë

Kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë nga këta projekte:

 1. Nxënës,
 2. Jetimë
 3. Familjarët më në nevoje dhe ata të prekur nga fatkeqësitë natyrore.
 4. Të sëmurë

Sipas kategorive janë ofruar:

 1. Medikamente mjeksore
 2. Ushqime
 3. Lëndë pastrimi
 4. Veshmbathje
 5. Vlera monetare
 • Ndihmat ushqimore mujore

Çdo muaj përfitojnë pako ushqimore rreth 50 familje në nevojë.

 • Pakot ushqimore të Ramazanit

Përfitojnë pako ushqimore rreth 600 familje gjatë muajit të Ramazanit.

 • Projekti i Kurbaneve

Përfitojnë ҫdo vit rreth 4 kg mish kurbani rreth 7000 familje në nevojë.

 • Iftaret e muajit Ramazan

Përfitojnë ҫdo ditë gjatë gjithë muajit të Ramazanit rreth 120 persona për qytetin e Shkodrës dhe rreth 500 persona në total për rrethet.

Banka Kombëtare Tregtare (LEKË): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Banka Kombëtare Tregtare (EURO): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Banka Kombëtare Tregtare (DOLLAR): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX