Donacione

Shoqata Istanbul ka për synim ofrimin e shërbimeve publike, sociale, shëndetësore, si dhe për tu qëndruar afër njerëzve në nevojë. Gjithashtu, ushtrimin e veprimtarisë në ofrimin e shërbimeve në fushën e arsimit dhe kulturës, të kërkimeve shkencore etj.

Të gjithë ata që duan të japin e kontributin e tyre në këtë drejtim, Shoqata Istanbul vë në dispozicion llogarinë e saj bankare:

Banka Kombëtare Tregtare

Numri i Llogarisë: 410139728
Kodi Swift: NCBAALTXXX
IBAN LEKË: AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
IBAN EURO: AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
IBAN DOLLAR: AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE

Banka Kombëtare Tregtare (LEKË): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Banka Kombëtare Tregtare (EURO): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Banka Kombëtare Tregtare (DOLLAR): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX