Shoqata İstanbul, Shkoder 2 shkurt 2023
Departamenti i Gruas pranë Shoqatës İstanbul në kuadër të 3 muajve të mëdhenj organizoi aktivitetin fetaro-kulturor “Dritë e qiejve dhe e tokës” dedikuar “Emrave të bukur të Allahut”.
Ligjërimi i teologes së nderuar Zamira Bushati, ilahitë e vajzave të Konviktit “Hanım Sabuncu” dhe duaja e hatmes së Kur’anit u ndoqën me shumë kureshtje dhe interes nga gratë e qytetit të Shkodrës dhe më tej.
Share.

Comments are closed.

Banka Kombëtare Tregtare (LEKË): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Banka Kombëtare Tregtare (EURO): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Banka Kombëtare Tregtare (DOLLAR): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX