“Toka u lëkund, le të përgjigjen zemrat!”

Në këto ditë të vështira t’i ndihmojmë vëllezërit dhe motrat tona, për të dëshmuar se jemi falënderues në mirësi dhe durimtar në sprova.

Lehtëso edhe ti përmes ndihmës tënde!

Banka Kombëtare Tregtare

Numri i Llogarisë në Lekë: 410139728 IBAN: AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Numri i Llogarisë në Euro: 410139728 IBAN: AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Numri i Llogarisë në Dollarë: 410139728 IBAN: AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX

Share.

Comments are closed.

Banka Kombëtare Tregtare (LEKË): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Banka Kombëtare Tregtare (EURO): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Banka Kombëtare Tregtare (DOLLAR): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX