Browsing: Blog

Blog
KY ËSHTË QYTETËRIM?
By

Armët e ndryshme që shekullin e fundit kanë vrarë me miliona njerëz, duke filluar prej bombës atomike, armët kimike, biologjike, etj., janë shpikur nga “mendja…

Blog
MEDITIMI, ÇELËS I BESIMIT
By

Në fakt, qëllimi i krijimit të njeriut, është “adhurimi i Allahut të Madhëruar”, pra devotshmëria. Mirëpo, adhurimi është i pranueshëm vetëm nëse bëhet me një…

Blog
UMETI MË I MIRË
By

Në ajetet fisnike thuhet: “Ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin, (sepse) ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni…